शालिनी छन्द - प्रज्ञाप्रेमी Nepalpatra शालिनी छन्द - प्रज्ञाप्रेमी
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

शालिनी छन्द – प्रज्ञाप्रेमी


शालिनी छन्द - प्रज्ञाप्रेमी

ॐ श्रीपरमात्मने नम: ।

प्रज्ञाप्रेमी श्रीप्रतिष्ठा कमाऊन् मातालाई भव्यनिष्ठा चढाऊन् ।
बाबालाई मान्यतामामा मिलाऊन् प्रज्ञाप्रेमी पुत्रपुत्री पढाऊन् ।। १।।

प्रज्ञाप्रेमी शारदाश्री पुकारून् प्रज्ञाप्रेमी स्वप्न साकार पारून् ।
प्रज्ञाप्रेमी अच्युतश्री सकारून् प्रज्ञाप्रेमी ज़िन्दगानी सुधारून् ।। २।।

प्रज्ञाप्रेमी काव्य लेखून् अनन्य प्रज्ञाका छन् कल्पना सौम्य धन्य ।
प्रज्ञामा छन् भावना उच्च मान्य प्रज्ञाप्रेमी मान्दछन् सर्वमान्य ।।३।।

प्रज्ञाप्रेमी मातृभाषा जगाऊन् प्रज्ञाप्रेमी साधनासिद्धि पाऊन् ।
प्रज्ञाप्रेमी लोकलाई सघाऊन् प्रज्ञाप्रेमी विश्वभाषा सिकाऊन् ।।४।।

प्रज्ञाप्रेमी छन्दमा ध्यान लाऊन् प्रज्ञाप्रेमी ज्ञानगड्.गा बगाऊन्।
प्रज्ञाप्रेमी बुद्धलाई रिझाऊन् प्रज्ञाप्रेमी मार्ग उम्दा समाऊन् ।।५।।

सासूलाई मिष्ट खाना खुवाऊन् प्रज्ञाप्रेमी मित्रलाई मनाऊन् ।
प्रज्ञाप्रेमी गीत रच्तै रमाऊन् प्रज्ञाप्रेमी वीरगाथा सुनाऊन् ।। ६।।

प्रज्ञाप्रेमी कान्त पारून् कहानी प्रज्ञाप्रेमी दीप्त राखून् निशानी ।
प्रज्ञा जप्छन् लोकपूज्याभवानी प्रज्ञा भज्ने हुन् गुनी भाग्यमानी ।।७।।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !