प्रेम Archives - Nepalpatra Nepalpatra प्रेम Archives - Nepalpatra
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

Tag: प्रेम

प्रेम : स्रग्विणी छन्द

ॐ श्रीपरमात्मने नम: ! प्रेममा बन्दछन् कल्पना उज्जर प्रेमको चाहना राख्तछन् श्रीधर । प्रेमका पुष्प हुन् भावना मन्दिर प्रेममा पूज्य छन् साधना सुन्दर ।।१।। मको प्रार्थना गर्दछन् शंकर प्रेमको वन्दना होस् सदा श्रीकर । प्रेम हो सद्गुणी सम्झनाको घर प्रेम