राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बडीमालिकाको पूजा आराधना Nepalpatra राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बडीमालिकाको पूजा आराधना
१४ असार २०७९, मंगलबार

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बडीमालिकाको पूजा आराधना


विद्यादेवी भण्डारी सुर्खेत /fi6«klt e08f/L – cjnf]sg s0ff{nL, !& h]7 . /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L dªunaf/ jL/]Gb|gu/–( l:yt sfªqm]ljxf/ If]qsf] cjnf]sg ub}{ . t:jL/ M k|sfz clwsf/L, /f;;

बाजुरा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडीमालिकामा आज बिहान पूजा आराधना गरेकी छन् । जिल्लाको खप्तडमा लाग्ने गङ्गादशहराका बेला देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले बडीमालिका र खप्तडमा पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेको बडीमालिकामा जेठ महिनामा लाग्ने गङ्गादशहराको पहिले नै बडीमालिकाको पूजा गर्ने प्रचलनअनुसार आज राष्ट्रपति भण्डारीले पूजा आराधना गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

बडीमालिकाको पूजा सकेर राष्ट्रपति भण्डारी सुर्खेत फर्किएकी हुन् । बडीमालिकामा राष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !