, जनमत सर्वेक्षण - नयाँ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री को हुँदा ठिक होला ?

जनमत सर्वेक्षण – नयाँ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री को हुँदा ठिक होला ?

जनमत सर्वेक्षण

नयाँ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री को हुँदा ठिक होला ?

१. कृष्णभक्त पोखरेल

२. भानुभक्त ढकाल