, जनमत सर्वेक्षण - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरूको अनुगमन गर्ने गरेको तयारी बारेमा तपाईको धारणा के छ ?

जनमत सर्वेक्षण – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरूको अनुगमन गर्ने गरेको तयारी बारेमा तपाईको धारणा के छ ?

जनमत सर्वेक्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरूको अनुगमन गर्ने गरेको तयारी बारेमा तपाईको धारणा के छ ?

१. प्रधानमन्त्रीको एकदम स्वागतयोग्य र प्रशंशनीय कदम

२.  देश र जनताको हितको विरुद्धमा सम्झौता गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ

जनमत सर्वेक्षण - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रीहरूको अनुगमन गर्ने गरेको तयारी बारेमा तपाईको धारणा के छ ?