को हुन् वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत ?

माया लाग्छ निष्ठुरीको