२० मंसिर २०८०, बुधबार

Tag: त्रिदोष

हाम्रो शरीरमा हुने तीन प्रकारका दोषहरु के के हुन ?

बात, पित्त र कफलाई त्रिदोष भन्दछन् । आर्युवेद विज्ञानमा दोषहरूलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो बाथ, दोस्रो पित्त र तेस्रो कफ गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । यी तीन दोष स्वास्थ्यका मूल आधार हुन् । यीमध्ये कुनै एउटा