१४ चैत्र २०७९, मंगलबार

Tag: अभिमत

सामाजिक अभिमत – तपाईको विचारमा विवाह भनेको के हो ?

सामाजिक अभिमत तपाईको विचारमा विवाह भनेको के हो ? १.  सामाजिक बन्धन २.  जीवनयापनका निम्ति आपसी सम्झौता ३.  दुई आत्माबीचको पवित्र मिलन