३ असार २०८१, आइतबार

Tag: धर्मको आचरण

किन धर्मको आचरण र कर्तव्य पालन गरिनुपर्दछ ?

किन धर्मको आचरण र कर्तव्य पालन गरिनुपर्दछ ? अनि सवै सांसद, सभासद र सवै तहका विधायकहरूलाई देवर्शी नारदको चुनौती श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ।। (श्रीमद्भगवत गीता) अन्य धर्माचरण भन्दा केही अभावहरू छन् भने पनि आफ्नो