२४ माघ २०७९, मंगलबार

Tag: स्वस्थकर जीवन

स्वस्थकर जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने टिप्सहरु

स्वास्थ्य जीवनको धन हो तर यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि जीवनको खासै ख्याल गरिरहेको हुँदैन सबैको जीवन धेरै व्यस्त छ । त्यसैले पनि राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पाइरहेको हुँदैन । रोजगारी, पैसा र भविष्यको पछि भाग्दाभाग्दै धेरै मानिसलाई आफ्नै