१६ माघ २०७९, सोमबार

Tag: स्वप्नदोष

स्वप्नदोषको रोकथाम र उपचार

स्वप्नदोष (Night Discharge) सेक्स नगरी वस्नेहरूलाई प्राय: यो समस्या देखिएको छ । मेरो विचारमा यो कुनै रोग नभई सामान्य प्रक्रिया हो भन्दा फरक पर्दैन । जब हाम्रो दिमागमा काम बासनाको भण्डार भरिन थाल्दछ तब हामीलाई Nocturnal Emission हुन थाल्दछ ।