परमाणु र परमेश्वरको तुलनात्मक विश्लेषण

परमाणु र परमेश्वरको तुलनात्मक विश्लेषण ! भनिन्छ धर्म भनेको धारण गर्ने सनातन ज्ञान हो । हजारौं हजार वर्षदेखि आएको सनातन परम्पराको क्रमबद्धताको ज्ञान नै विज्ञान हो । धर्म विश्वास र आस्थाको प्रतीक हो भने विज्ञान हर वस्तुको कारण हो । धर्म वास्तवमा विज्ञानमै आधारित हो । विज्ञान पनि धर्मबिना सफल हुनै सक्दैन । यसले धर्म … Continue reading परमाणु र परमेश्वरको तुलनात्मक विश्लेषण