काँचका हरियो चुरा लगाउनु वैज्ञानिक कारण के हो ?

माया लाग्छ निष्ठुरीको