फेशबुकको नयाँ ग्रुप, पेज बनाउने तरिका र ग्रुपका किसिमहरु