के भिटामिन ‘डी’ सुर्यको किरणसंगै आउने हो त ?

कसरी प्राप्त गर्दछ त हाम्रो शरीरले सुर्यको किरणवाट भिटामिन ‘डी’ ?