आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा

माया लाग्छ निष्ठुरीको