सी आज नेपाल आउँदै, स्वागतका लागि यस्तो बनाएको छ सडकहरु