एक महिनाभित्र निर्माण नथाले उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज