पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० : ३२ जिल्लामा मौन अवधि

राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई  आचारसंहिता लाग्ने