आइन्स्टाइनका दुई सामान्य नोटको मूल्य १८ लाख

माया लाग्छ निष्ठुरीको