हचुवामा विश्वविद्यालय, कुन विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी ?