सामाजिक अभिमत Nepalpatra सामाजिक अभिमत
१९ मंसिर २०७९, सोमबार
सामाजिक अभिमत

सामाजिक अभिमत – तपाईको विचारमा प्रेम भनेको के हो ?

सामाजिक अभिमत तपाईको विचारमा प्रेम भनेको के हो ? १. दुई आत्मा बीचको मिलन २. दया, माया र करुणाको भाव ३. अपनत्वको भाव ४. जवानीको आवेग