संविधान औचित्यको आधारमा संशोधन हुने : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल