बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ : डा. अधिकारी