प्रदेशसभामा पूर्व बजेट प्रस्तुत, प्रदेश नं ३ को प्राथमिकतामा सुशासन र आर्थिक विकास